ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


ผส.อบ และวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบศึกษาดูงาน

     นายประหยัด  กมลพัฒนะ  ผวศ.ชป.8  ต้อนรับ ผส.อบ.  และวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบเดินทางมาตรวจเยี่ยมศึกษาดูงาน อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา  จ.นครราชสีมา

   

 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.