ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


ผวศ.ชป.8 กล่าวรายงานการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ข้อปัญหาในการปฏิบัติงานที่อยากรู้"

นายประหยัด  กมลพัฒนะ  ผวศ.ชป.8  กล่าวรายงานการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ข้อปัญหาในการปฏิบัติงานที่อยากรู้" วัน อังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2557  เวลา  08.30 น.  - 16.30  น.  ณ โรงแรมรายาแกรนด์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.