ส่วนวิศวกรรมยินดีต้อนรับ


รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขต ๒

          นายสี่พร  มณีโชติ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๒   พร้อมรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย   โดยมีนายวีรชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๒ให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานสำนักงานก่อสร้าง ๑๔  (โครงการกิ่วคอหมา) สำนักโครงการขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้าง ๑๔จังหวัดลำปาง
 

Copyright 2011 ส่วนวิศวกรรมบริหาร.
โทรศัพท์ 044-354-389 fax. 044-354-389
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.